Search

Dulevo Training

wapsystem dulevo italy sweeper training001

เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดจาก Dulevo ประเทศ Italy อบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถกวาดพื้นอัตโนมัติ และรถขัดพื้นอัตโนมัติ

บริษัท Dulevo จากประเทศ Italy ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ รถกวาดพื้นดูดฝุ่น บรรยายรายละเอียดด้านเทคนิคของสินค้า ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายช่างของทางบริษัท
wapsystem dulevo italy sweeper training001wapsystem dulevo italy sweeper training002wapsystem dulevo italy sweeper training003wapsystem dulevo italy sweeper training004wapsystem dulevo italy sweeper training005wapsystem dulevo italy sweeper training006

Print Friendly, PDF & Email

© 2018 All rights reserved​