Search
Sweeper Mingnuo E800W รถกวาดถนนไฟฟา ขนาดใหญ่

หลากหลายการบริการ

หมดกังวลกับปัญหาเรื่องการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพราะเรามีทีมงานบริการมืออาชีพด้านอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะ โดยแยกการให้บริการได้ดังต่อไปนี้

Pre-purchase

การให้บริการด้านคำปรึกษาและการแนะนำและสาธิตสินค้าก่อนการซื้อสินค้า เพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การให้คำแนะนำการทำความสะอาดเบื้องต้นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • การ ดูพื้นที่งาน เพื่อประเมินการทำงานของระบบเบื้องต้น วิธีการทำงาน และความเหมาะสมของเครื่องมือกับพื้นที่นั้น เพื่อให้การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด เพื่อการทำงานที่ดีควบคู่ไปกับคุณภาพของผลงาน
  • การ ให้คำแนะนำและสาธิตเครื่องมือทำความสะอาด เพราะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้องจะช่วยให้พื้นที่ต่างๆ สวยงามสะอาดอย่างมีคุณภาพได้ยาวนาน รวมทั้งการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทำงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 

Aftersale

การบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้า และสินค้า ทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้าตามระยะเวลา การบริการด้านอะไหล่ การซ่อมบำรุง เพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • หน่วย บำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับเครื่องมือบางประเภทที่ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพ ลดโอกาสในการทำงานผิดพลาดและลดโอกาสก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อตัว เครื่อง
  • บริการ อะไหล่ สำหรับการทำงานที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นขัด น้ำยา แปรง ผ้าม็อปต่างๆ หรืออะไหล่สินค้าประกอบต่างๆ จะมีการเก็บสินค้าคงคลังไว้สำหรับลูกค้าอย่างพอเพียงสามารถเรียกใช้ได้ทุก เวลา
  • Call Center หน่วย งานให้บริการทางโทรศัพท์ จะคอยให้ความสะดวกในการตอบคำถาม รับคำติชม-เสนอแนะ รวมทั้งการให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงาน การช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำความสะอาด เพื่อให้งานทำความสะอาดได้ประสิทธิผลสูงสุด

On-site

การบริการนอกสถานที่ที่ดูแล ให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด และเพื่อความสะดวกของลูกค้าสูงสุด การบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับเครื่องมือที่เกิดการผิดพลาดจากการใช้งาน และต้องการทำงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน Onsite จะเดินทางไปช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั้งที่เกิดจากเครื่องมือ หรือการทำงานที่ไม่เหมาะสม

ค่าบริการ ในส่วนของ Onsite-Servicing การรับประกันสินค้าทุกชนิดจะเป็นระบบ Carry-In คือการรับประกันโดยลูกค้าจัดส่งหรือนำสินค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการด้วยตัวท่านเอง เพื่อทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง

บริการ Onsite-Service จะรวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซม

เครื่องมือทำความสะอาดนอกสถานที่ โดยจะตรวจสอบเครื่อง แนะนำการใช้งาน หรือซ่อมแซมเครื่อง รวมทั้งการนำเครื่องกลับเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ โดยคิดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  1. เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากเขตกรุงเทพฯ) คิดค่าใช้จ่าย 500 บาท/ต่อครั้ง/ต่อเครื่อง
  2. จังหวัดใกล้เคียง นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (เกิน 50 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 200 กิโลเมตร) คิดค่าใช้จ่าย 1000 บาท/ต่อครั้ง/ต่อเครื่อง
  3. จังหวัดที่มีพื้นที่อยู่เกิน 200 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง กิโมเมตรละ 5 บาท/ต่อครั้ง/ต่อเครื่อง

แว้ป คลีนเท็ค Wap Cleantek
นวนคร โกดัง โรงงาน

Delivery

การจัดส่งสินค้าด้วยระบบที่มีมาตรฐาน ช่วยให้การขนส่งสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และรับประกันความสมบูรณ์ของสภาพสินค้าจนถึงมือผู้รับ โดยรูปแบบการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการจัด Routing การคำนวณค่าสินค้า และความพร้อมของสินค้านั้นๆ เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าตรงต่อเวลาและสมบูณ์สูงสุด

Made-to-Order

การผลิตอุปกรณ์สำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะอย่าง สำหรับงานพิเศษต่าง และ การผลิตชิ้นงานอุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับ เครื่องทำความสะอาด รวมทั้งอะไหล่ต่างๆของเครื่องที่ไม่สามารถหาได้อันเนื่องมาจาก เครื่องยกเลิกการผลิตแล้ว หรือไม่มีอะไหล่ เราสามารถบริการสินค้าทดแทน อะไหล่เครื่องมือ รวมทั้งการสั่งผลิตสินค้าเพื่อใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะอาดสูงสุด

Import

รับ สั่งสินค้า และ อะไหล่ อุปกรณ์ทำความสะอาดจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้เครื่องมือนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อะไหล่ต่างๆจะถูกสั่งและนำเข้าโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาขนส่ง ความพร้อมของสินค้าและอะไหล่นั้นๆ โดยเราสามารถประสานงานให้ท่านได้อย่างเร็วที่สุด

Warranty 

 

การรับประกันคุณภาพสินค้า เพื่อความมั่นใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทยินดีรับประกันคุณภาพสินค้าโดยผ่านการตรวจสอบก่อนส่งมอบทุกครั้ง และ ระยะการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าโดยต่างๆกันไปเช่น 6เดือน 12เดือน และ 18เดือน

Advice & Suggestion

 

การให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี และการดูแลสถานที่เพื่อให้มีสุขอนามัย เพราะ สถานที่ต่างกันต้องใช้ระบบการทำความสะอาดที่ต่างกัน ทั้งการใช้เครื่องมือ การใช้น้ำยาต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานพื้นที่นั้นๆก็มีผลต่อการดูแลรักษาพื้นที่ด้วย ดังนั้นการแนะนำแบบมืออาชีพจะช่วยให้พื้นที่ต่างๆมีความสะอาดและถูก สุขอนามัยอย่างสูงสุด

Print Friendly, PDF & Email