Search

FIMAP อบรมด้านเทคนิค

Fimap Comac ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและการตลาดมาอบรมเกี่ยวกับรถกวาดพื้น เครื่องขัดพื้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
Fimap และ Comac ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดชั้นนำจากประเทศอิตาลี เช่นเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ รถกวาดพื้นดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ฯ ได้ส่ง Mr. Marco Albi , Technical Service Manager จาก Fimap และ Mr. Massimo Mossenta จาก Comac ทำการอบรมด้านเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง และแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้ารุ่นใหม่ให้กับฝ่ายขายของบริษัท
Print Friendly, PDF & Email

© 2018 All rights reserved​