รถเข็นเก็บผ้า Numatic SKAT12

รถเข็นเก็บผ้า 2 ชั้นบุด้วยผ้าหนา NUMATIC SKAT12

รถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู Numatic SKAT12 รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ใบ 

รถเข็นเก็บผ้า Numatic SKAT22

รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ Numatic SKAT22

รถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู Numatic SKAT22 รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ 3 ชั้น พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ใบ