ไม้กรีดกระจก UNGER PRO STAINLESS SQUEEGEE

UNGER PRO STAINLESS SQUEEGEE

 unger stainless squeegee

UNGER PRO STAINLESS SQUEEGEE

Model Specification
PR350 14″
PR450 18″