Search
แผ่นขัด 3M™ Red Buffer Pad 5100
3M™ Red Buffer Pad 5100
  • สำหรับงานประจำวันขัดพื้นทั่วไป
  • ขจัดคราบสิ่งสกปรก รอยขูดขีดเล็กน้อย คราบส้นรองเท้า
  • เส้นใยมีความทนทานหนาแน่น คงรูป เส้นใยไม่อุดตัน
  • เส้นใยเคลือบด้วย Rasin ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
Specification3M Red Buffer Pad 5100
Speed175 – 600 rpm
Size 14″ / 16″ / 18″
Print Friendly, PDF & Email