Search

เครื่องดูดฝุ่นมาตรฐาน ATEX

เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิด ฝุ่นพิษ สารระเบิด วัตถุไวไฟ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม มาตรฐาน ATEX Zone 22 มีรายละเอียดอย่างไร

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ATEX

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX Zone 22 คืออะไร?
ATEX เป็นคำย่อ / ตัวย่อของ“ Atmosphères Explosibles” (Explosive Atmospheres) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ  และได้รับการรับรองสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด  หรือที่เรียกว่าพื้นที่อันตราย  Zone 22 เป็นพื้นที่ทำงานที่อันตรายต่อการระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากมีฝุ่นละออง ไอระเหยที่ลุกไหม้ ติดไฟได้  หรือเป็นสื่อประจุไฟฟ้าซึ่งมีโอกาสที่จะระเบิดได้เมื่อมีออกซิเจน และและมีประกายไฟ

Zone 22 พื้นที่อันตรายระดับนี้ มักพบในอุตสาหกรรมต่อไปนี้ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ การแปรรูป ผลิตอาหารและยา โรงงานแป้งและเมล็ดพืชพลาสติก งานพิมพ์ 3D  และอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้น

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิด  ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสี่ยงเหล่านี้  ทาง EU ได้ออกคำสั่ง 2 ข้อ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด หรือที่เรียกว่าคำสั่ง ATEX คำสั่งทั้งสองนี้สรุปความรับผิดชอบของผู้ผลิตและคู่ค้า  เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม TigerVac CWR MRAC
CD 1501 เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์

ในส่วนของผู้ใช้งาน

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานก็คือการกำหนดโซนให้กับพื้นที่ทำงานของตามที่กำหนดไว้ใน Directive 99/92 / EC หรือที่เรียกว่า ATEX 137, ATEX 153 หรือ ATEX “Worker safety Directive” และกำหนดชนิดและประเภทของสารประกอบ ที่จะใช้กับ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX 

ในส่วนของ Tiger-Vac ในฐานะผู้ผลิตระบบเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนของ Tiger-Vac คือการผลิตระบบ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ที่ตรงตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ใน Directive 2014/34 / EU (หรือที่เรียกว่า ATEX 94/9 / EC, ATEX 95, ATEX 114 หรือ ATEX 100a หรือ ข้อกำหนดว่าด้วย “อุปกรณ์” ของ ATEX) และเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสสารและวัสดุที่เป็น Explosion Proof  ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX

 

เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิด ฝุ่นพิษ สารระเบิด วัตถุไวไฟ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ATEX

ตามข้อกำหนด ATEX 2014/34 / EU อุปกรณ์ทั้งหมด (รวมถึงระบบเครื่องดูดฝุ่น) และระบบป้องกัน ซึ่งใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ (ซึ่งเกิดจากการมีก๊าซไอระเหย หมอกหรือฝุ่นที่ไวไฟ สามารถติดไฟได้) ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน ATEX ได้รับการรับรองและระบุหมายเลขประจำเครื่อง ตามข้อกำหนดลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 อุปกรณ์และระบบป้องกันที่มีอยู่ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้นั้น ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

การเลือกเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างไร

ในการเลือกเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน จะต้องระบุชนิดของฝุ่นผงที่จะใช้กับ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX และกำหนดประเภทและขนาดของพื้นที่ที่จะใช้ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมด้วย

การระบุชนิดของฝุ่นผงที่จะทำการดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่น

ขั้นตอนแรกในการเลือก เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละประเภทของการใช้งานคือการระบุชนิดของฝุ่นที่จะดูด โดยเป็นการดูดแบบแห้งเท่านั้น เครื่องดูดฝุ่นที่ออกแบบมาเพื่อดูดฝุ่นหรือวัสดุแห้งเท่านั้น  ส่วน เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ระบบดูด เปียกและแห้งนั้น  ออกแบบมาเพื่อดูดฝุ่น วัสดุหรือของเหลวที่แห้ง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดูดสิ่งที่มีลักษณะเหลวเหมือนโคลน (ผสมของของเหลวและดิน) เพราะจะทำให้ไส้กรองอุดตัน และลดประสิทธิภาพของ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

ส่วนวัสดุไวไฟ อาจเป็นก๊าซของเหลวหรือของแข็งนั้น ในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดซึ่งมีวัสดุไวไฟอยู่เสมอ Tiger-Vac ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ที่เป็นระบบป้องกันการระเบิด  ที่ออกแบบมาโดยสอดคล้องกับคำสั่ง ATEX 2014/34 / EU

สำหรับการดูดฝุ่นที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า  อาจต้องใช้ตัวแยก (Separator) จะขึ้นอยู่กับปริมาณของฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่จะทำการดูด

เครื่องดูดฝุ่น 3D Printing

การแบ่งเขตสำหรับพื้นที่ทำงานตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง 99/92 / EC

การแบ่งเขตสำหรับฝุ่น

Zone 22: สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการระเบิด อยู่ในรูปแบบของ กลุ่มควันหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ลอยในอากาศ  ไม่น่าจะเกิดขึ้นในการทำงานตามปกติ แต่หากเกิดขึ้นจะคงอยู่ในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น

ประเภทสำหรับ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ตามที่กำหนดไว้ในปี 2014/34 / EU

ประเภทที่ 3: อุปกรณ์ประเภทที่ 3 ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขในการทำงาน  ที่กำหนดโดยผู้ผลิต  และการรับประกันการป้องกันได้ในระดับปกติ

อุปกรณ์ในประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากก๊าซ  ไอหมอกหรือส่วนผสมของอากาศ หรือฝุ่นซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นช่วงสั้น ๆ เท่านั้น.

อุปกรณ์ในประเภทนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับการป้องกันที่จำเป็นในระหว่างการทำงานปกติ

Print Friendly, PDF & Email

© 2018 All rights reserved​