Search
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 15G27-6.5A

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 15G27-6.5A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 180 บาร์, 720 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 15G27-6.5A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 180 Bar, 720 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM ระบบน้ำเย็น ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า หรือบริเวณไซต์งานก่อสร้าง เรือเดินสมุทร

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 15G27-6.5A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 180 บาร์, 720 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM ระบบน้ำเย็น ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า หรือบริเวณไซต์งานก่อสร้าง เรือเดินสมุทร

SPECIFICATION15G27-6.5A
ENGINEGASOLINE 6.5 HP
PRESSURE (BAR)180
FLOW RATE (L/H)720
RPM3400
WEIGHT  (KG)
DIMENSION (CM)
Print Friendly, PDF & Email