Search
หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง UDOR CC 30/20S
หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง UDOR CC 30/20S

หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง UDOR CC 30/20S  เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมทำความสะอาดทั่วไป ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท 

Print Friendly, PDF & Email