Search

หัวฉีดน้ำแรงดันสูง แบบต่างๆ

หัวฉีด ROTARY STONEAGE BARRACUDA

การเลือกใช้ หัวฉีดน้ำแรงดันสูง ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

การเลือกใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวฉีดน้ำแรงดันสูง เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ การทำความสะอาด หลากหลายรูปแบบ บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความหลากหลาย ของหัวฉีดที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้หัวฉีด ที่เหมาะสม กับงาน และสอดคล้อง กับคุณสมบัติ ของเครื่องฉีดน้ำ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน ควรให้ความสำคัญ

ปัจจัยหลัก ที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวฉีด ได้แก่

 • ประเภทของงาน:
  • งานทั่วไป: หัวฉีดแบบปรับรูปแบบการฉีดน้ำได้ (Adjustable Nozzle)
   สามารถ หมุนปรับองศาได้ เปลี่ยนรูปแบบ การพ่นน้ำได้  สำหรับใช้งานเอนกประสงค์ เครื่องฉีดน้ำขนาดเล็ก นิยมใช้กันมาก
   หัวฉีดแบบปรับองศา การฉีดได้ สำหรับฉีดล้างงานทั่วไป เอนกประสงค์
   PA HL250
  • งานหนัก: หัวฉีดแรงดันสูง (High-Pressure Nozzle)
   ใช้สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีองศา การฉีดตายตัว ทนทานใช้งานหนัก สึกหรอน้อย มีขนาดรูให้เลือกตามแรงดันของเครื่องฉีดน้ำทีใช้งาน สำหรับมืออาชีพ สำหรับงานที่ต้องการเจาะฉีดล้างพื้นผิวชิ้นงาน คราบฝังแน่น
   หัวฉีดสแตนเลส 25 องศา เกลียวนอก มี รูหลายขนาดให้เลือก
   หัวฉีดสแตนเลส 25 องศา เกลียวนอก มี รูหลายขนาดให้เลือก
  • พื้นที่ขนาดใหญ่: หัวฉีดหมุนในตัว (Rotate Nozzle)
   หัวฉีดหมุนได้ เหมาะสำหรับฉีดล้างชิ้นงานที่มีคราบฝังแน่นมาก-ปานกลาง ทำความสะอาดพื้นผิวไปในตัว ทำงานได้รวดเร็ว สำหรับงานระดับอาชีพ ระดับแรงดันและปริมาณน้ำของเครื่องฉีดน้ำมีผลต่อการใช้งาน สำหรับหัวฉีดประเภทนี้
   หัวฉีดโรตารี่ PA UR25
   PA UR25
  • พื้นที่ปิด: หัวฉีดล้างท่อ (Tube Nozzle)
   ลักษณะหัวฉีด ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการล้างบริเวณที่เป็นท่อทุกชนิด ทุกขนาด สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ด้วยแรงดันน้ำ มีรูปแบบการฉีดและองศา การฉีดหลายรูปแบบให้เลือก ตามลักษณะการใช้งาน โดยต้องมีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แรงดันน้ำ (Bar) และปริมาณน้ำ (Flow Rate) ของ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่ใช้งาน
   PA ST3 หัวฉีดล้างท่อ
   PA ST3 หัวฉีดล้างท่อ

ตัวอย่างการใช้งานหัวฉีด:

 • หัวฉีดแบบปรับรูปแบบการพ่นน้ำได้:
  • ล้างรถยนต์
  • ทำความสะอาดพื้นทางเดิน
 • หัวฉีดแรงดันสูง:
  • ขจัดสีที่ลอกล่อน
  • ล้างคราบสนิม
  • ทำความสะอาดคราบฝังแน่น
  • สกัดเจาะพื้นคอนกรีต
 • หัวฉีดแบบหมุนในตัว
  • ล้างคราบสนิม
  • ฉีดล้างลอกสี

ข้อควรระวัง:

 • เลือกหัวฉีดให้สอดคล้อง กับประเภทของงานและแรงดันของเครื่องฉีดน้ำ
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาและถุงมือ
 • หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่คนหรือสัตว์
 • เก็บหัวฉีดให้พ้นมือเด็ก

บทสรุป

การเลือกใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างชาญฉลาด จะช่วยให้การทำความสะอาดบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว

Print Friendly, PDF & Email