รถเข็นเก็บจาน WAP AF-08166

WAP AF-08166 DINNER COLLECTOR CART

 AF08166

WAP AF-08166 DINNER COLLECTOR CART

SPECIFICATION AF-08166
DIMENSIONS (CM) 40X60X98