Search
รถเข็นบริการโรงแรม WAP D-018B

รถเข็นพร้อมชั้นวางของและประตูสองด้าน พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง WAP D-018B ROOM SERVICE CART

D 018B รถเข็นเก็บผ้า

WAP D-018B ROOM SERVICE CART รถเข็นพร้อมชั้นวางของและประตูสองด้าน พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง

D-018B SPECIFICATION
DIMENSIONS (CM) 55X148X100
Print Friendly, PDF & Email