Search

รถฉีดล้างทำความสะอาดถนน

รถฉีดล้างทำความสะอาด ถนน ฆ่าเชื้อโรค สิ่งสกปรก
เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสิ่งสกปรก เพื่อสุขอนามัย

รถฉีดล้างทำความสะอาดถนน DULEVO

รถกวาดถนน ฉีดล้างถนน ทำความสะอาดถนน Dulevo 6000

รถกวาดถนน Dulevo 6000 สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่นใช้สำหรับการฉีดล้าง ทำความถนน เพื่อความสะอาด และสุขอนามัยของผู้ใช้ทาง โดยติดตั้งชุดหัวฉีดสเปรย์ด้านหน้าของตัวรถ ฉีดน้ำออกจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ติดตั้งภายในตัวรถ และถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ สามารถฉีดล้างทำความสะอาดได้อย่างสะดวก 

รถฉีดล้างถนน แบบติดตั้งอุปกรณ์

รถกวาดถนน D.ZERO2 HYDRO

รถฉีดล้างถนน D.ZERO2 HYDRO ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมคือแขนบูมด้านบนตัวรถ ชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำด้านหน้า ปืนฉีดน้ำพร้อมโรลม้วนเก็บสาย พร้อมแผ่นกันกระเด็น ติดตั้งระบบผสมน้ำยาอัตโนมัติ

รถฉีดล้างทำความสะอาด ถนน ฆ่าเชื้อโรค สิ่งสกปรก

รถกวาดถนน Dulevo 6000 HYDRO

รถกวาดถนน Dulevo 6000 HYDRO ออกแบบสำหรับงานฉีดล้างถนน ติดตั้งชุดสเปรย์หัวฉีดด้านหน้า พร้อมด้วยแผ่นกันกระเด็น ถังน้ำสแตนเลส และระบบผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ

รถรุ่นต่างๆ มีให้เลือกทั้งระบบไฟฟ้า และดีเซลแบบดั้งเดิม ในรุ่น 6000 สามารถเลี้ยว 4 ล้อ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานพื้นที่จำกัด หรือเป็นแบบเลี้ยวบริเวณส่วนกลางลำตัว เพิ่มความคล่องแคล่วสูงสุดในระหว่างการทำงาน ถังเก็บน้ำบนตัวรถ ทำจากสแตนเลส AISI 304  ดังนั้นจึงสามารถ ผสมผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ หลายประเภท ได้รับการติดตั้งเครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกำหนดอัตราส่วนผสม ได้ตามที่ต้องการ ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทุกชนิด และติดตั้งแขนบูม หมุนได้รอบตัว สำหรับการทำงานพร้อมกันของผู้ปฏิบัติงานทั้งสองคน

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานฉีดล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กลิ่นสกปรก
Print Friendly, PDF & Email

© 2018 All rights reserved​