Search
รถกวาดถนน FIMAP FSR B

รถกวาดถนน FIMAP FSR ความจุถังเก็บขยะ 65 ลิตร

รถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID  FSR Fimap นำเสนอรถกวาดถนนแบบใหม่ ในการออกแบบรถกวาดพื้น กวาดถนนที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด อเนกประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการกวาดพื้นสูงสุด  ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมาก ด้วยการผลิตรถกวาดแบบ Hybrid รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ,

รถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID ความจุถังเก็บขยะ 65 ลิตร รถกวาดถนนขนาดเล็ก ใช้งานได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ ใช้งานได้ 2 ระบบทั้งแบตเตอร์รี่และเครื่องยนต์เบนซิน แปรงกวาดหน้า 2 แปรง ถังขยะถอดทิ้งจากด้านหลัง

รถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID  FSR Fimap นำเสนอรถกวาดถนนแบบใหม่ ในการออกแบบรถกวาดพื้น กวาดถนนที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด อเนกประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการกวาดพื้นสูงสุด  ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมาก ด้วยการผลิตรถกวาดแบบ Hybrid

FSR HYBRID กวาดถนนในพนทแคบ ปมหยดฉกเฉน รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะถอดถังขยะ รถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID  FSR Fimap นำเสนอรถกวาดถนนแบบใหม่ ในการออกแบบรถกวาดพื้น กวาดถนนที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด อเนกประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการกวาดพื้นสูงสุด  ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมาก ด้วยการผลิตรถกวาดแบบ Hybrid รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะFSR HYBRID เครองยนตเบนซน แบตเตอรร กวาดพนขนาดเลก รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ

เครื่องกวาด FSR มีสองรุ่นคือ FSR B ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด สำหรับพื้นขนาดกว้างถึง 8,000 ตร.ม. และ FSR Hybrid ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินพร้อมแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นได้มากถึง 15,000 ตร.ม. ด้วยรุ่นไฮบริด ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน และพลังงานสะอาดจากพลังงานแบตเตอรี

รถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID  FSR Fimap นำเสนอรถกวาดถนนแบบใหม่ ในการออกแบบรถกวาดพื้น กวาดถนนที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด อเนกประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการกวาดพื้นสูงสุด  ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมาก ด้วยการผลิตรถกวาดแบบ Hybrid รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ,FSR HYBRID เรถกวาดถนน FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER HYBRID  FSR Fimap นำเสนอรถกวาดถนนแบบใหม่ ในการออกแบบรถกวาดพื้น กวาดถนนที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด อเนกประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการกวาดพื้นสูงสุด  ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมาก ด้วยการผลิตรถกวาดแบบ Hybrid รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ,

ด้วยขนาดที่เล็กลงและการจัดการที่ง่ายดายทำให้มันสมบูรณ์แบบไม่เพียง แต่สำหรับพื้นที่กลางแจ้งเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาด กวาดพื้นที่ภายในอาคาร ในโรงงาน โกดัง อาคารที่จอดรถหรือในอุตสาหกรรมการบริการ

 

Specification FSR B 2SBFSR HYBRID
Surfacessq.m/ft2 8/8612/129
Working width with central brushcm/inch60/2460/24
Working width with 2 side brushescm/inch100/40100/40
Number of side brushesN°/Ø/cm/inch1/40/161/40/16
Power supplyV24Endothemic engine
Type of dumping systemManualManual
Debris hopper capaciryL/ft365/2.365/2.3
Rear-mounted hopper
Filter suface areasq.m/ft23.2/34.53.2/34.5
Dimensions   
Lengthmm/inch1450/57.31450/57.3
Heightmm/inch1000/39.51000/39.5
Widthmm/inch840/34.5840/34.5
Print Friendly, PDF & Email