ถังน้ำเอนกประสงค์ WAP AF-08403

ถังน้ำเอนกประสงค์  WAP AF-08403 2 POCKET BUCKET

 WAP AF-08403 2 POCKET BUCKET

ถังน้ำเอนกประสงค์ แยก 2 ช่อง WAP AF-08403 2 POCKET BUCKET

AF-08403 SPECIFICATION
COLOR GRAY
DIMENSIONS (CM) 37X46X28