Search
ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301

ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301 ขนาด 70ลิตร

ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301
ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301
ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301
ถังขยะทรงเหลี่ยม WAP AF-07301

เหมาะสำหรับใช้ในการคัดแยกขยะ เพื่อความเป็นระเบียบ แข็งแรงทนทาน

Specificationสีเทาสีฟ้าสีเหลืองสีเขียว
Capacity70707070
Size44 x 45 x 6844 x 45 x 6844 x 45 x 6844 x 45 x 68
Print Friendly, PDF & Email