Search
ชุดรถเข็นถุงเก็บ NUMATIC NSC1603/120

ชุดรถเข็นถุงเก็บ Numatic NSC 1603/120 พร้อมกล่องเก็บของ 2x10L  ขนาด 1260x580x1155

ชุดรถเข็นถุงเก็บ Numatic NSC 1603/120  ชั้นสำหรับแยกเก็บ ด้านบนเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์แยกสี (Color code) พร้อมด้วยถุงเก็บขยะพร้อมฝาปิด สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆของ Numatic ได้ เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด พลาสติกมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

 

ModelNSC 1603/120
PAILS2 x 10L
MOP KIT OPTION 1JT5 – 2 x 17L
MOP KIT OPTION 2JT4 – 34L
CASTORS4x100mm
WASTE BAGS120L
SIZE1260x580x1155
Print Friendly, PDF & Email