ขนแกะเช็ดกระจก UNGER MicroStrip washer Sleeve
UNGER MicroStrip washer Sleeve®
NS350 UNGER MicroStrip washer Sleeve®
Model Specification
NS350 SIZE 14″
NS450 SIZE 18″