Search

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คืออะไร ความเข้าใจเบื้องต้น

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นเครื่องที่สามารถฉีดล้าง ทำความสะอาด สิ่งสกปรก ต่างๆให้ออกจาก พื้นผิว ที่เป็นของแข็ง ด้วยแรงฉีดของน้ำ โดยที่แรงดันน้ำ ปกติที่ออกมาจาก ก๊อกน้ำประปา จะมีแรงดันทั่วไปเพียง 2 บาร์ ซึ่งต่ำมาก ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถเพิ่มแรงดันน้ำให้สูงขึ้นโดย สามารถสร้างแรงดัน ได้สูงถึง 500 บาร์ หรือมากกว่านั้น ซึ่งปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงขับเคลื่อนด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ ส่ง แรงดันน้ำ ออกมาจาก สายฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ  จนออกมาจากหัวฉีดน้ำ ด้วยแรงดันที่มากพอจนสามารถฉีดล้างคราบ สิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นผิวได้ สะอาดหมดจด

องค์ประกอบสำคัญ 4  อย่าง สำหรับ  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่ต้องรู้ ในการเลือกซื้อคือ

 • ปริมาณน้ำ (Flow rate) คือปริมาณน้ำทีออกมาจากปั๊มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หน่วยจะเป็น ลิตร/นาที (l/min) หรือ ลิตร/ชั่วโมง (l/h) หรือ Usgpm มี 2 แบบที่ควรทราบ
  1. Max flow rate (Q max) คือ ปริมาณน้ำสูงสุดที่ออกมาจากปั๊มโดยที่ยังไม่ได้ผ่านสายฉีด หัวฉีด โดยไม่มีแรงดันอะไรเลย
  2. Working pressure (Q) คือประมาณน้ำที่ออกมาจากหัวฉีด ในขณะที่ปั๊มกำลังทำงานด้วยแรงดันปกติ ซึ่งจะมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่า Max flow rate (Q max)
 • แรงดัน (Pressure) คือ แรงดันของน้ำที่ออกมาจากหัวฉีดของปืนฉีดน้ำ จะมีหน่วยเป็น บาร์ (bar) หรือ MPa หรือ psi มี 2 แบบที่ควรทราบ
  1. Maximum pressure (P max) คือแรงดันสูงสุดที่ปั๊มสามารถทำได้ โดยที่ไม่มีระบบเซฟตี้
  2. Working pressure (P) แรงดันใช้งานปกติ จากเกจ์วัดค่าแรงดันจากภายในหัวปั๊มระหว่างการทำงานปกติ
การใช้งานเครื่องฉีดน้ำ ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ
 • อุณหภูมิ (Temp) อุณหภูมิของน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อออกมาจากปั๊มฉีดน้ำ จะผ่านระบบ Boiler หรือไม่ก็ตาม โดยแยกเป็น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น หรือ น้ำร้อน หรือ เครื่องฉีดไอน้ำร้อนแรงดันสูง
 • Power และ ชนิดของมอเตอร์ กำลังมอเตอร์เพื่อขับปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง มีหน่วยเป็น HP หรือ kW ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน สภาพการทำงานในการใช้งานแต่ละประเภท การใช้งานทั่วไป โดยประมาณควรอยู่ต่ำกว่า 3.0 kW ถ้าสูงกว่านี้อาจจะต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หรือ ใช้เครื่องยนต์

ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างปริมาณน้ำและแรงดัน เช่นเครื่องฉีดน้ำแรงดัน 500 บาร์ ไม่สามารถทำความสะอาดอะไรได้ ถ้าปริมาณน้ำเพียงแค่ 10 ลิตร/ชั่วโมง  ดังนั้นการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะต้องดูให้ดีในเรื่องสัดส่วนระหว่างแรงดันและปริมาณน้ำ เช่นเดียวกับมอเตอร์จะต้องสัมพันธ์กับสเปคปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงด้วย

 • กระแสไฟฟ้า สเปคเครื่องจะระบุไว้ 2 แบบคือ 220V หรือ 380V การเลือกซื้อก็ต้องเลือกรุ่นให้ถูกต้องด้วย

ข้อแนะนำการใช้งาน

ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นผนัง ให้เริ่มฉีดจากล่างขึ้นบน และฉีดล้างจากบนลงล่าง
ควรตรวจสอบสภาพไส้กรองน้ำเข้า และหัวฉีด ให้สะอาดอยู่เสมอ
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นมากเกินไป ทำให้ล้างออกยากและมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
พยายามให้หัวฉีดอยู่ห่างจากพื้นผิวงาน เล็กน้อย เพื่อป้องกันพื้นผิวเกิดความเสียหาย
ห้ามฉีดน้ำไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ปลั๊กไฟ หรือระบบระบายอากาศ
ให้เคลื่อนที่หัวฉีดไปอย่างช้าๆ อย่าจ่ออยู่กับที่ ป้องกันพื้นผิวเกิดความเสียหาย
Print Friendly, PDF & Email