Search

วิธีการบำรุงรักษาพื้น การทำความสะอาดพื้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัย ความปลอดภัย ความสวยงาม และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

วิธีการบำรุงรักษาพื้นประจำวัน สำหรับพื้นทั่วไป พื้นหินอ่อน หินแกรนิต พื้นกระเบื้อง สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และพนักงานรักษาความสะอาด
วิธีบำรุงรกัษาพื้นประจำวัน เริ่มด้วยการใช้ไม้ดันฝุ่นเสมอ ใช้แผ่นขัดที่สะอาดและ เหมาะสมกับงานที่ทำ
เริ่มด้วยการดันฝุ่น ทำความสะอาดพื้นด้วย Autoscrubberหรือไม้ม็อบ ใช้แผ่นแดงสำหรับเครื่องขัดรอบต่ำ เหลืองสำหรับเครื่องขัดรอบสูง
สเปรย์น้ำยา Wap Bulf ทีละน้อย แล้วใช้เครื่องขัดพื้นขัดตาม ช้เครื่องขัดพื้นจนพื้นขึ้นเงา
สเปรย์น้ำยาลงบนพื้นก่อนทำการขัดพื้นตาม วิธีการเดินเครื่องขัดพื้นรอบต่ำและรอบสูง
กลับแผ่นขัดหรือเปลี่ยน เมื่อเห็นว่ามีคราบสกปรก ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือเก็บให้เรียบร้อย
ถอดเปลี่ยนแผ่นขัดพื้น หากมีคราบสกปรกติดมาก เสร็จแล้วทำความสะอาดอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย
Print Friendly, PDF & Email