Search

เทคโนโลยีสำหรับ การทำความสะอาดพรม มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เทคโนโลยี เหล่านี้ ช่วยให้ การทำความสะอาดพรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้น้ำ และ น้ำยาทำความสะอาด น้อยลง

1. การทำความสะอาด ด้วยน้ำร้อน: เทคโนโลยีนี้ใช้ความร้อนของน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบบนพรม น้ำร้อนจะช่วยละลายสิ่งสกปรกและคราบ ทำให้ขจัดออกได้ง่ายขึ้น

2. การทำความสะอาด ด้วยไอน้ำ: เทคโนโลยีนี้ใช้ไอน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบบนพรม ไอน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย และยังช่วยขจัดกลิ่นอับชื้น

3. การทำความสะอาด ด้วยสารเคมี: เทคโนโลยีนี้ใช้สารเคมีเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบบนพรม สารเคมีจะช่วยละลายสิ่งสกปรกและคราบ ทำให้ขจัดออกได้ง่ายขึ้น

4. การทำความสะอาด ด้วยแสงยูวี: เทคโนโลยี นี้ใช้ แสงยูวี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียบนพรม แสงยูวี จะช่วย ขจัดกลิ่น อับชื้นและ ทำให้ พรมสะอาดขึ้น

5. การทำความสะอาด ด้วยระบบดูดฝุ่น: เทคโนโลยี นี้ใช้ ระบบดูดฝุ่น เพื่อขจัด สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และเศษสิ่งสปกรก ออกจากพรม ระบบดูดฝุ่นจะช่วยขจัด สิ่งสกปรก ที่ฝังลึกในเส้นใยพรม

เทคโนโลยี เหล่านี้ สามารถใช้ร่วมกัน เพื่อ ทำความสะอาดพรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน ร่วมกับ การทำความสะอาด ด้วยสารเคมีเพื่อ ขจัดคราบ ฝังแน่น

เครื่องซักพรม เบาะโซฟา ดูดฝุ่น-น้ำ LC30SC
เครื่องทำความสะอาดพรม NUMATIC CT470-2

ข้อดีของการใช้ เทคโนโลยี สำหรับ การทำความสะอาดพรม :

  • ทำความสะอาดพรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
  • ใช้ น้ำ และ น้ำยาทำความสะอาด น้อยลง
  • ประหยัด เวลา และแรงงาน
  • ปลอดภัย ต่อสุขภาพ
  • เป็นมิตร ต่อ สิ่งแวดล้อม
Print Friendly, PDF & Email