เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่สะอาดเป็นพิเศษ หรือห้องคลีนรูม ซึ่งต้องรักษาระดับความสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนในระดับสูง เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม Cleanroom จะต้องออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยอนุภาคฝุ่นและละอองลอยสู่อากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดตามมาตรฐานสากล

Tigervacuum cleanroom industrial machine cleaning เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม สำหรับห้องคลีนรูม Cleanroom Industrial vacuum cleaner machine สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ อุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมแผงวงจร อุปกรณ์อีเล็คทรอนิค
เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม แบบพิเศษ พร้อมใบเซอร์ รับรองตามมาตรฐาน Cleanroom Tigervacuum cleanroom industrial machine cleaning iso hepa filter ulpa

เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับระดับความสะอาดที่ต้องการของห้องคลีนรูม เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม ระดับสูงจะมีระบบการกรองที่ละเอียดกว่าเครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูมระดับต่ำ เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูมระดับสูงอาจใช้ระบบการกรองแบบ HEPA (High Efficiency Particulate Air) หรือ ULPA (Ultra Low Penetration Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้ถึง 0.3 ไมครอน

เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom จะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom โดยทั่วไปจะรวมถึงการทำความสะอาดตัวกรอง การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น และการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นแต่ละตัวอย่างพิถีพิถัน

เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม ไส้กรองหลัก Tiger-Vac CR-1 เครื่องดูดฝุ่น Hepa filter Cleanroom คลีนรูม
Tiger-Vac CR-1 เครื่องดูดฝุ่น Hepa filter Cleanroom คลีนรูม

การเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถทำความสะอาดพื้นที่สะอาด หรือห้องคลีนรูมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกเครื่องดูดฝุ่นคลีนรูมตามมาตรฐาน Cleanroom ควรพิจารณาจากระดับความสะอาดที่ต้องการของห้องคลีนรูม   ประเภทของห้องคลีนรูม ปริมาณฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้น งบประมาณ และข้อกำหนดอื่นๆ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom

 • ช่วยรักษาความสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนในระดับสูงของพื้นที่สะอาดหรือห้องคลีนรูม
 • ป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้าสู่พื้นที่สะอาดหรือห้องคลีนรูม
 • ช่วยให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความปลอดภัยของพนักงานและผลิตภัณฑ์
 • ช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
 • เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

ในการเลือกเครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ระดับความสะอาดที่ต้องการของห้องคลีนรูม
 • ประเภทของห้องคลีนรูม
 • ปริมาณฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้น
 • งบประมาณ
 • ข้อกำหนดอื่นๆ

ตัวอย่างเครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom ได้แก่

 • เครื่องดูดฝุ่นแบบ HEPA
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบ ULPA
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบอุตสาหกรรม
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบฝุ่นละเอียด

การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom

เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom จะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom โดยทั่วไปจะรวมถึงการทำความสะอาดตัวกรอง การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น และการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่น

ข้อสรุป

เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่สะอาดหรือห้องคลีนรูม ซึ่งต้องรักษาระดับความสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนในระดับสูง เครื่องดูดฝุ่นตามมาตรฐาน Cleanroom จะต้องออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยอนุภาคฝุ่นและละอองลอยสู่อากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้าสู่พื้นที่สะอาด

เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์ Vacuum set 3
เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์ Vacuum set 2
เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม Numatic CRQ370-2