Search
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP WP-NU18

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP WP-NU18 AUTO-SCRUBBER 18″ 148 RPM, 1100 W, 220 V, 35/18 L

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP WP-NU18 AUTO-SCRUBBER 18" 148 RPM, 1100 W, 220 V, 35/18 L เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดกลาง เอนกประสงค์ทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดเล็กคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่แคบ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการบำรุงรักษา

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP WP-NU18 AUTO-SCRUBBER 18″ 148 RPM, 1100 W, 220 V, 35/18 L เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดกลาง เอนกประสงค์ทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดเล็กคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่แคบ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการบำรุงรักษา

SPECIFICATIONWAP NU18
BASE DIAMETER (INCH) 18
POWER (W) 1100
VOLTAGE (V) 220
BRUSH SPEED (RPM) 148
WATER SUCKING MOTOR 1100
CLEAN WATER TANK CAPACITY (L) 35
DIRTY WATER TANK CAPACITY (L) 18
Print Friendly, PDF & Email