Search
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ NUMATIC TTV5565/200 T

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ NUMATIC TTV5565/200 T ทำความสะอาดเอนกประสงค์ ใช้แบตเตอร์รี่ แบบแปรงขัดคู่ เสียงเงียบ มอเตอร์เดินเรียบไม่สั่น เหมาะสำหรับงานรับเหมาทำความสะอาด ทำความสะอาดอาคาร พื้นที่ขนาดใหญ่

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ NUMATIC TTV5565/200 T BATTERY AUTOSCRUBBER 26", 85/85L, 24V, 200RPM เครื่องขัดพื้นทำความสะอาดเอนกประสงค์ ใช้แบตเตอร์รี่ แบบแปรงขัดคู่ เสียงเงียบ มอเตอร์เดินเรียบไม่สั่น เหมาะสำหรับงานรับเหมาทำความสะอาด ทำความสะอาดอาคาร พื้นที่ขนาดใหญ่

 

SpecificationNUMATIC TTV5565/200 T
Power (V/Ah)4 X 12V (24V 200Ah)
Brush Motor (W)400 x 2
Vac Motor (W)600
Tracktion Motor (W)480
Brush (inch)26
Speed (rpm)200
Capacity (L)85
Recharge Time (Hr)8
Runtime (Hr)3.5
Weight (Kg)287
Dimensions (mm)1052x1391x1142
Print Friendly, PDF & Email