Search
ชุดรถเข็นถุงเก็บ NUMATIC NSC1403/120

ชุดรถเข็นถุงเก็บ NUMATIC  NSC 1403/120 พร้อมกล่องเก็บของ 2x5L  ขนาด850x580x1050

ชุดรถเข็นถุงเก็บ NUMATIC  NSC 1403/120  ชั้นสำหรับแยกเก็บ ด้านบนเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์แยกสี (Color code) พร้อมด้วยถุงเก็บขยะพร้อมฝาปิด สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆของ Numatic ได้ เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด พลาสติกมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

 

ModelNSC 1403/120
SWING PAILS2 x 5L
MOP KIT OPTION 1JT5 – 2 x 17L
MOP KIT OPTION 2 JT4 – 34L
CASTORS4x75mm
WASTE BAGS120L
SIZE850x580x1050
Print Friendly, PDF & Email