เครื่องทำความสะอาดพรมเบาะโซฟา WAP WP202

WAP WP202 DRY FOAM SOFA MAINTAINER 220 V, 1500 W, 7.6/3.8 L

WP060

WAP WP202 DRY FOAM SOFA MAINTAINER 220 V, 1500 W, 7.6/3.8 L

SPECIFICATION WP202
VOLTAGE (V) 220
POWER (W) 1050
CLEAN WATER TANK (L) 7.6
DIRTY WATER TANK (L) 3.8
EXTENSION TUBE (MM) 1200
BRUSH DIAMETER (MM) 125
CABLE LENGTH (M) 7
WEIGHT (KG) 28
WATER SUCKER MOTOR (W) 1000