เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 15D36-10C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์ดีเซล WAP 15D36-10C HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER DIESEL ENGINE 150 – 248 Bar, 1080 L/H, 10 HP, 3200 RPM

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขับปั๊มฉีดน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล WAP 15D36-10C HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER DIESEL ENGINE 150 - 248 Bar, 1080 L/H, 10 HP, 3200 RPM  เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ ในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ประหยัด บำรุงรักษาง่าย ประหยัดเชื้อเพลิง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขับปั๊มฉีดน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล WAP 15D36-10C HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER DIESEL ENGINE 150 – 248 Bar, 1080 L/H, 10 HP, 3200 RPM  เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ ในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ประหยัด บำรุงรักษาง่าย ประหยัดเชื้อเพลิง

SPECIFICATION 15D36-10C
ENGINE DIESEL 10 HP
PRESSURE (BAR) 150 – 248
FLOW RATE (L/H) 1080
RPM 3200
WEIGHT  (KG)
DIMENSION (CM)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print