เครื่องทำน้ำร้อน Pulitecno CALDAIA VULKAN V2

Politecno CALDAIA VULKAN V2  เครื่องทำน้ำร้อน สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องฉีดน้ำเย็นธรรมดา ให้กลายเป็นเครื่องฉีดน้ำร้อน ให้ความร้อนได้เร็ว สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเครื่องฉีดน้ำเย็นอยู่แล้ว และต้องการใช้งานเครื่องน้ำร้อน

เครื่องทำน้ำร้อน Politecno CALDAIA VULKAN สำหรับแปลงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้เป็นเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ทนทานระดับอาชีพ ให้ความร้อนสม่ำเสมอคงที่