เครื่องขัดพื้น ICE IP18HD

เครื่องขัดพื้น ICE IP18HD FLOOR MACHINE 18", 1.75HP, 150RPM, WEIGHT 8KGx3 ใช้งานได้ทั้งขัดพื้นประจำวัน และขัดเงาพื้นพร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก 3 อัน

เครื่องขัดพื้น ICE IP18HD FLOOR MACHINE 18″, 1.75HP, 150RPM, WEIGHT 8KGx3 ใช้งานได้ทั้งขัดพื้นประจำวัน และขัดเงาพื้นพร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก 3 อัน

เครื่องขัดเงาพื้นรอบเร็ว ICE IB2000

เครื่องขัดเงาพื้นรอบเร็ว ICE IB2000 FLOOR MACHINE 20", 2HP, 2000RPM สำหรับปั่นลงเงาพื้นโดยเฉพาะ เครื่องเดินเงียบ นิ่ง ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน

เครื่องขัดเงาพื้นรอบเร็ว ICE IB2000 FLOOR MACHINE 20″, 2HP, 2000RPM สำหรับปั่นลงเงาพื้นโดยเฉพาะ เครื่องเดินเงียบ นิ่ง ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรมด้วยโฟม

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรม