รถกวาดถนน ERDEMLI SC

รถกวาดถนน Erdemli SC Range รถกวาดถนนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์เสริม Air flow 260-650 (m3/m)

รถกวาดถนน ERDEMLI HV2512

รถกวาดถนน ERDEMLI HV2512F

รถกวาดถนน ERDEMLI HV2512  ความจุถังเก็บขยะ 1.2 ลบ.ม.  ความกว้างในการกวาด 1200-1500 มม เครื่องยนต์ 67 แรงม้า