เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean MSR 629

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean MSR 629 แบบติดตั้งเพื่อดูดฝุ่นละออง ภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เสียงเบา  Duclean MSR629d High wind pressure vacuum dust collector, continual operating available.

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean MSR 629 Dust collector ความจุถัง 15L แบบติดตั้ง สำหรับดูดฝุ่นละอองภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบเก็บเสียง ไม่รบกวนการทำงาน

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean AP Series

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean AP Series แบบติดตั้ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการดักฝุ่นละอองในอากาศ ภายในโรงงาน 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Duclean AP Series Dust collector ความจุ 45-130L ติดตั้งกับที่ สำหรับดูดฝุ่นละอองภายในโรงงานอุตสาหกรรม ภายในอาคาร โรงงานทั่วไป