Numatic รีฟิลผ้าม็อบดันฝุ่น

NUMATIC รีฟิลผ้าม็อบดันฝุ่น 16″

NUMATIC รีฟิลผ้าม็อบดันฝุ่น 16″ สำหรับดักฝุ่นทำความสะอาดพื้น