งาน Metalex 2018 งานเสดงสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

Wap System นำเครื่องฉีดน้ำ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมไปร่วมแสดงในงาน Metalex 2018 

WAP A11 NEW Ride-on Autoscrubber รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาประหยัด

WAP A11 NEW Ride-on Autoscrubber รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาประหยัด

สัมนาตัวแทนจำหน่าย Numatic เอเซีย แปซิฟิค

Numatic Technical Discussion for International Dealer 6 - 7 Decrmber 2017