ร่วมงาน Manufacturing Expo 2013 ศูนย์ไบเทค บางนา ในส่วน Assembly 2013 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมและรถกวาดพื้นดูดฝุ่น

Fimap จากอิตาลี ทำการอบรมแนะนำสาทิต สินค้าจากบริษัทให้กับพนักงานขายของแว้ป ซิสเต็ม

Fimap Comac ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและการตลาดมาอบรมเกี่ยวกับรถกวาดพื้น เครื่องขัดพื้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

จดหมายรับรองประสิทธิภาพในการบริการดีเยี่ยม จาก CPAC SCG ให้แก้แว้ป ซิสเต็ม

บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จำกัด ได้รับการประเมิน Supplier ด้านการบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาำก CPAC

Dulevo Training

เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดจาก Dulevo ประเทศ Italy อบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถกวาดพื้นอัตโนมัติ และรถขัดพื้นอัตโนมัติ