Lavorpro WINDY IE FOAM 250 Bar, 380V, 900 L/H, 8.5 Kw, 1450 RPM

เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง WAP BXC2A Backpack Vacuum cleaner แบบสะพายหลัง ตัวเครื่องเป็นพลาสติคน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่นเครื่องบิน รถโดยสาร เรือโดยสาร บริเวณทางเดินพื้นที่แคบ คล่องตัวเคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง WAP BXC2A BACKPACK VACUUM CLEANER 1000W, 3L, 220V, 2520 L/MIN

Lavorpro WINDY 265 IE 65L(Dry 30L/ Wet 40L), 2000W, 7800 L/M, 220V, Stainless steel Tank, Power Cable 7.5 M

เครื่องดูดฝุ่น WAP BXC1A Backpack Vacuum cleaner แบบสะพายหลัง ตัวเครื่องเป็นพลาสติคน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่นเครื่องบิน รถโดยสาร เรือโดยสาร บริเวณทางเดินพื้นที่แคบ คล่องตัวเคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง WAP BXC1A BACKPACK VACUUM CLEANER 1000W, 5L, 220V, 2880 L/MIN

Lavorpro WINDY 365 IR 65L(Dry 30L/ Wet 40L), 3000W, 11700 L/M, 220V, Stainless steel Tank, Power Cable 7.5 M

WAP WP511 ดูดฝุ่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตัวถังสแตนเลสพร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวก  อุปกรณ์หัวดูดครบชุดเหมาะ  สำหรับใช้ในธุรกิจทำความสะอาด

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP511 VACUUM CLEANER 1200W, 10L, 220V, 2880 L/MIN

ICE ID10 vacuum cleaner Wap system เครื่องดูดฝุ่น ICE ID10 VACUUM CLEANER 850W, 13L, 1900L/MIN, HEPA FILTER ดูดฝุ่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตัวถังพลาสติคแข็งแรง พร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวก  Hepa Filter ประสิทธิภาพในการกรองละเอียดสูง อุปกรณ์หัวดูดครบชุด เหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจทำความสะอาด

เครื่องดูดฝุ่น ICE ID10 VACUUM CLEANER 850W, 13L, 1900L/MIN

WAP WP500 ดูดฝุ่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตัวถังสแตนเลสพร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวก  อุปกรณ์หัวดูดครบชุดเหมาะ  สำหรับใช้ในธุรกิจทำความสะอาด

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP500 VACUUM CLEANER 1000W, 15L, 220V, 2880 L/MIN

ICE ID18 vacuum cleaner Wap system เครื่องดูดฝุ่น ICE ID18 VACUUM CLEANER 1000W, 18L, 2000L/MIN  ดูดฝุ่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตัวถังพลาสติคแข็งแรง พร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวก  อุปกรณ์หัวดูดครบชุดเหมาะ สำหรับใช้ในธุรกิจทำความสะอาด

เครื่องดูดฝุ่น ICE ID18 VACUUM CLEANER 1000W, 18L, 2000L/MIN

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP570 ดูดฝุ่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตัวถังสแตนเลสพร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวก  อุปกรณ์หัวดูดครบชุดเหมาะ  สำหรับใช้ในธุรกิจทำความสะอาด

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP570 VACUUM CLEANER 1000W, 15L, 220V, 3300 L/MIN

ICE ID8 vacuum cleaner Wap system เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังน้ำหนักเบา ใช้งานได้คล่องตัว เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ เขียนบนเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟฟ้า บริเวณทางเดิน มีให้เลือกทั้งแบบแบตเตอรี่ และใช้สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับอาชีพ

เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง ICE ID8 BACKPACK VACUUM CLEANER 8L

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP570 A

เครื่องดูดฝุ่น WAP WP570 A VACUUM CLEANER 1000W, 15L, 220V, 2880 L/MIN

ICE IW35 vacuum cleaner Wap system เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพสูง ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน

เครื่องดูดฝุ่น ICE IW35 VACUUM CLEANER 1000W, 35L, 2000L/MIN

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP575

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP575 WET-DRY VACUUM CLEANER 1000W, 30L, 220V, 3300 L/MIN

ICE IW80 WET&DRY VACUUM CLEANER  Wap system เครื่องดูดฝุ่นสามารถดูดน้ำได้  ระบบ 3 มอเตอร์  มีล้อเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ICE IW80 WET&DRY VACUUM CLEANER 2000W, 80L, 4000L/MIN

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP576 A

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP576 A WET-DRY VACUUM CLEANER 1200W, 30L, 220V, 3180 L/MIN

ICE IW90 WET&DRY VACUUM CLEANER  Wap system เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ICE IW90 WET&DRY VACUUM CLEANER 1200W, 90L, 2000L/MIN แบบล้อเข็น เดินตามพร้อมหัวยางกวาด ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ และล้อกันกระแทก เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นที่เรียบกว้าง พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้งานต่อเนื่องยาวนานทนทาน พร้อมสายเดรนน้ำทิ้ง

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ICE IW90 WET&DRY VACUUM CLEANER 1200W, 90L, 2000L/MIN

 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP581 A

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP581 A WET-DRY VACUUM CLEANER 2000W, 70L, 220V, 6360 L/MIN

WAP DYMAMIC AERO ตัวถังสแตนเลส มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

เครื่องดูดฝุ่น WAP DYMAMIC AERO VACUUM CLEANER 1500W, 25L, 220V, 3600 L/MIN

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP583 A

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WAP WP583 A WET-DRY VACUUM CLEANER 2000W, 90L, 220V, 6360 L/MIN