FIMAP FS90D Wap system

FIMAP FS90 D RIDE-ON SWEEPER 220L, 20Hp

WAP 2006

WAP 2006 RIDE-ON SWEEPER BATTERY 65 L, 24V

FIMAP FS120D Wap system

FIMAP FS120 D RIDE-ON SWEEPER 600L, 28Hp

WAP 680

WAP 680 WALK BEHIND SWEEPER 40 L ENGINE/BATTERY

HAKO CM1250

HAKO CM1250 RIDE-ON SWEEPER

WAP CB112

WAP CB112 WALK BEHIND SWEEPER 26", 30 L

HAKO CM1250 รถกวาดถนน ดูดฝุ่น ขนาดกลาง สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หลายชนิด

รถกวาดถนน HAKO CITYMASTER 600 ขนาดเล็ก คล่องตัว ทำงานได้ดีในพื้นที่แคบ เหมาะสำหรับทำงานในเมือง ซอยแคบ มีแปรงทรงกระบอก ตรงกลางลำตัว ทำให้กวาดได้ทั้งฝุ่นละเอียด ขวด กระป๋อง ถุงพลาสติค มีสเปรย์น้ำป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

WAP CB212

WAP CB212 WALK BEHIND SWEEPER 28", 45 L