รถกวาดพื้น Dulevo 6000

รถกวาดพื้น Dulevo 6000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดใหญ่ ความจุ 6 mc

EUREKA RIDER  Wap system

EUREKA RIDER RIDE-ON SWEEPER 85L

รถกวาดพื้น Dulevo 3000

รถกวาดพื้น Dulevo 3000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดใหญ่ ความจุ 3.3 mc

EUREKA MAGNUM  Wap system

EUREKA MAGNUM SWEEPER 236L

POWERBOSS ATLAS Wap system

POWERBOSS ATLAS RIDE-ON SWEEPER 453L, KUBOTA DIESEL 37.5HP

EUREKA XTREMA  Wap system

EUREKA XTREMA SWEEPER 150L

POWERBOSS ARMADILLO 9XR Wap system

POWERBOSS ARMADILLO 9XR RIDE-ON SWEEPER 623L, DIESEL ENGINE KUBOTA

POWERBOSS ARMADILLO 10X Wap system

POWERBOSS ARMADILLO 10X RIDE-ON SWEEPER 850L, DIESEL ENGINE KUBOTA

DULEVO SPRINT 900EH  Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO SPRINT 900EH 60L

รถกวาดถนน Erdemli SC Range

รถกวาดถนน Erdemli SC Range ขนาดความจุถัง 4 m3 - 6 m3

DULEVO ELITE90DK Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO ELITE90DK 270L

EUREKA PICOBELLO 151 Wap system

EUREKA PICOBELLO 151 WALK-BEHIND SWEEPER 30L

DULEVO ELITE120DK Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO ELITE120DK 450L

EUREKA KOBRA  Wap system

EUREKA KOBRA WALK-BEHIND SWEEPER 40L

DULEVO 850MINI Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO 850MINI 800L

EUREKA TIGRA  Wap system

EUREKA TIGRA RIDE-ON SWEEPER 63L

EUREKA COMPACT 1150SH  Wap system

EUREKA COMPACT 1150SH RIDE-ON SWEEPER 72L

FIMAP FSR Wap system

FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER