รถกวาดพื้น Dulevo 6000

รถกวาดพื้น Dulevo 6000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดใหญ่ ความจุ 6 mc

EUREKA MAGNUM  Wap system

EUREKA MAGNUM SWEEPER 236L

รถกวาดพื้น Dulevo 3000

รถกวาดพื้น Dulevo 3000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดใหญ่ ความจุ 3.3 mc

EUREKA XTREMA  Wap system

EUREKA XTREMA SWEEPER 150L

POWERBOSS ATLAS Wap system

POWERBOSS ATLAS RIDE-ON SWEEPER 453L, KUBOTA DIESEL 37.5HP

POWERBOSS ARMADILLO 9XR Wap system

POWERBOSS ARMADILLO 9XR RIDE-ON SWEEPER 623L, DIESEL ENGINE KUBOTA

DULEVO SPRINT 900EH  Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO SPRINT 900EH 60L

POWERBOSS ARMADILLO 10X Wap system

POWERBOSS ARMADILLO 10X RIDE-ON SWEEPER 850L, DIESEL ENGINE KUBOTA

DULEVO ELITE90DK Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO ELITE90DK 270L

EUREKA PICOBELLO 151 Wap system

EUREKA PICOBELLO 151 WALK-BEHIND SWEEPER 30L

DULEVO ELITE120DK Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO ELITE120DK 450L

EUREKA KOBRA  Wap system

EUREKA KOBRA WALK-BEHIND SWEEPER 40L

DULEVO 850MINI Wap system

รถกวาดพื้น DULEVO 850MINI 800L

EUREKA TIGRA  Wap system

EUREKA TIGRA RIDE-ON SWEEPER 63L

EUREKA COMPACT 1150SH  Wap system

EUREKA COMPACT 1150SH RIDE-ON SWEEPER 72L

FIMAP FSR Wap system

FIMAP FSR  RIDE-ON SWEEPER

EUREKA RIDER  Wap system

EUREKA RIDER RIDE-ON SWEEPER 85L

FIMAP FS90D Wap system

FIMAP FS90 D RIDE-ON SWEEPER 220L, 20Hp