NUMATIC SSIVD1802 AP

NUMATIC NLL332 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 13", 400W, 200RPM

NUMATIC NR1500

NUMATIC NR1500 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W

NUMATIC NLL415

NUMATIC NLL415 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 14"/16", 400W, 150RPM

NUMATIC NRS450

NUMATIC NRS450 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 450RPM

NUMATIC NRU1500

NUMATIC NRU1500 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16", 1500W, 1500RPM

เครื่องขัดพื้น NUMATIC NSS450 จากประเทศอังกฤษ ขนาดเล็กกระทัดรัด มอเตอร์เดินเรียบไม่สั่น SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 450RPM (PAD 16", BRUSH 18")

เครื่องขัดพื้น NUMATIC NSS450 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 450RPM

NUMATIC HFM1015

NUMATIC HFM1015 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1000W, 150RPM

เครื่องขัดพื้นรอบเร็ว NUMATIC NRL1500 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 20"/22", 1500W, 150RPM สำหรับขัดลงเงาพื้น จากประเทศอังกฤษ สามารถใส่แปรงขัดไนล่อนเพื่อขัดทำความสะอาดพื้นได้ มอเตอร์ทนทานรอบนิ่งเงียบ ไม่สะบัด ไม่สั่น

เครื่องขัดพื้นรอบเร็ว NUMATIC NRL1500 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 20"/22", 1500W, 150RPM สำหรับขัดลงเงาพื้น จากประเทศอังกฤษ

NUMATIC HFM1515

NUMATIC HFM1515 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 150RPM

เครื่องขัดพื้นเอนกประสงค์ ขัดพื้นทั่วไป เครื่องขัดพื้น ICE IP17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 1.5Hp, 150 RPM ขัดพื้นเอนกประสงค์ ขัดพื้นทำความสะอาดพื้นประจำวัน

เครื่องขัดพื้น ICE IP17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 1.5Hp, 150 RPM ขัดพื้นเอนกประสงค์ ขัดพื้นทำความสะอาดพื้นประจำวัน

NUMATIC HFM1523

NUMATIC HFM1523 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 230RPM

 เครื่องขัดพื้นประจำวัน เครื่องขัดพื้นเอนกประสงค์ ICE IS17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 2.5Hp, 166 RPM ใช้สำหรับขัดพื้น ทำความสะอาดพื้นทั่วไป ใส่แผ่นขัดได้หลายแบบ พร้อมแปรงขัดไนล่อน ทำความสะอาดพื้นได้ด้วย

เครื่องขัดพื้น ICE IP17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 2.5Hp, 166 RPM ขัดพื้นเอนกประสงค์ประจำวัน

NUMATIC NPR1515S

NUMATIC NPR1515S SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 150RPM

เครื่องขัดพื้น ICE IF17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 1.25Hp, 150 RPM ทำความสะอาดพื้นปะรจำวัน ติดตั้งคู่กับเครื่องผลิตโฟม เพื่อทำการซักทำความสะอาดพรม ขัดพรมได้

เครื่องขัดพื้น ICE IF17 SINGLE DISC SCRUBBER 17", 1.25Hp, 150 RPM ทำความสะอาดพื้นปะรจำวัน

NUMATIC NPR1523

NUMATIC NPR1515S SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 150RPM

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรมด้วยโฟม

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรม

NUMATIC NPR1530

NUMATIC NPR1530 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 300RPM

เครื่องขัดพื้นคุณภาพสูง ICE IP18HD FLOOR MACHINE 18", 1.75HP, 150RPM, WEIGHT 8KGx3 ใช้งานได้ทั้งขัดพื้นประจำวัน และขัดเงาพื้นพร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก 3 อัน สำหรับการขัดปรับหน้าพื้น มอเตอร์ทนทาน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เครื่องขัดพื้น ICE IP18HD FLOOR MACHINE 18", 1.75HP, 150RPM, WEIGHT 8KGx3 ใช้งานได้ทั้งขัดพื้นประจำวัน และขัดเงาพื้นพร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก 3 อัน

NUMATIC NPR1545

NUMATIC NPR1545 SINGLE DISC FLOOR MACHINE 16"/18", 1500W, 450RPM

เครื่องขัดเงาพื้นรอบเร็ว ICE IB2000 FLOOR MACHINE 20", 2HP, 2000RPM สำหรับปั่นลงเงาพื้นโดยเฉพาะ มอเตอร์เครื่องขัด เดินเงียบ นิ่ง ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน พร้อมถุงเก็บฝุ่นที่เกิดจากการขัด 

เครื่องขัดเงาพื้นรอบเร็ว ICE IB2000 FLOOR MACHINE 20", 2HP, 2000RPM สำหรับปั่นลงเงาพื้นโดยเฉพาะ เครื่องเดินเงียบ นิ่ง ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน