เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน พื้นปูนซีเมนต์ พื้นหินขัด ทรายล้าง WAP X6 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 18" 460MM, 25 L, 4 HP, WEIGHTING ขนาดกลาง จานจับแผ่น 3 อัน ขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย ปรับระดับให้เรียบ ไล่ขั้นตอนไปจนถึงการขัดเงาได้เสร็จในเครื่องเดียว พร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก เครื่องเดินเรียบสม่ำเสมอ ไม่สั่น เสียงเงียบ ปรับความเร็วรอบได้

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน WAP X6 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 18" 460MM, 25 L, 4 HP

เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน หินขัด ทรายล้าง WAP X3 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 20" 500 MM, 10 HP, 380 V

เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต พื้นปูน หินแกรนิต หินอ่อน WAP X3 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 20" 500 MM, 10 HP, 380 V

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน พื้นปูน หินขัด WAP X1 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 26" 650 MM, 20L, 7.5 HP, 380 V จานจับแผ่น 4 อัน

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน พื้นปูน หินขัด WAP X1 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 26" 650 MM, 20L, 7.5 HP, 380 V

เครื่องขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีต พื้นหินแกรนิต หินอ่อน หินขัด ทรายล้างทุกชนิด  WAP Q880 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 35" 880 MM, 30 L, 20 HP, 380 V

เครื่องขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีต พื้นปูน พื้นหินแกรนิต หินอ่อน หินขัด ทรายล้างทุกชนิด WAP Q880 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 35" 880 MM, 30 L, 20 HP, 380 V

ขายดีที่สุด เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต พื้นปูน ขัดเงา ปรับระดับพื้น พื้นหินขัด ทรายล้าง WAP X9 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 30" 750 MM, 20L, 10 HP, 380 V ปรับระดับพื้นปูนที่ไม่สม่ำเสมอได้ ขัดเงาพื้นคอนกรีต โดยไม่ต้องลง Epoxy ขัดแห้ง หรือขัดเปียกได้ทั้งหมด ขัดแห้ง สามารถต่อพ่วงเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมได้

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต พื้นปูน ขัดเงา ปรับระดับพื้น WAP X9 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 30" 750 MM, 20L, 10 HP, 380 V

เครื่องขัดลอกหน้าพื้นปูน พื้นคอนกรีต WAP X20 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 8" 200 MM, 2 HP, 220 V สำหรับขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีต พื้นหิน บริเวณขอบ มุมของพื้นที่

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต พื้นปูน WAP X20 STONE FLOOR GRINDING MACHINE 8" 200 MM, 2 HP, 220 V สำหรับขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีต พื้นหิน บริเวณขอบ มุมของพื้นที่

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต WAP X9C STONE FLOOR GRINDING MACHINE 30" 750 MM, 20L, 15 HP, 380 V สำหรับการใช้งานขนาดกลาง พื้นที่ขนาดไม่กว้างมากนัก ต้องการความสะดวกคล่องตัวในการใช้งาน จานจับแผ่น 3 จาน มอเตอร์เดินเรียบ เครื่องนิ่งไม่สั่น ปรับระดับความเร็วรอบได้

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต พื้นปูน หินอ่อน หินแกรนิต ขนาดกลาง WAP X9C STONE FLOOR GRINDING MACHINE 30" 750 MM, 20L, 15 HP, 380 V