เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Lavorpro HYPER C 2515 LP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Lavorpro HYPER C 2515 LP 250 Bar, 380V, 900 L/H, 8.5 Kw, 1450 RPM

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  WAP WPI Wap system

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP WPI HIGH PRESSURE WASHER INTERPUMP MADE TO ORDER

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  Alto Wap E125-10 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จากประเทศเยอรมัน เหมาะสำหรับงานกิจการฉีดล้างทั่วไป ทนทานใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน High pressure washer from Germany

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ALTO WAP E125-10 High pressure washer Pressure : 125 bar, Flow rate : 450 - 500 l/h

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  DEN-JET CE40 Series

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DEN-JET CE40 Series Pressure : 550 bar, 380V, Flowrate: 30 l/min, 40Hp, 30 kW

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Fasa Ocean 1211 LP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Fasa Ocean 1211 LP 120 Pressure : 120 Bar, Flow-rate : 660 l/h

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  DEN-JET CE125 Series

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DEN-JET CE125 Series Pressure : 2200-2750 bar, 380V

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดเล็กแต่ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ทนทาน ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน มีให้เลือกหลายรุ่น Den-sin C110 High pressure washer.

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Den-sin C110 High pressure washer. 110 Bar - 200 Bar

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  WPM HIGH PRESSURE WASHER HOT WATER MADE TO ORDER Wap system

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP WPM HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER ENGINE MADE TO ORDER

Mercury X-Star

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mercury X-Star High pressure washer. 120 Bar, 360 L/H

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  DEN-JET CE150 Series

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DEN-JET CE150 Series Pressure : 2500-2750 bar, 380V

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi Reverberi VIP8.13

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi Reverberi VIP8.13 High pressure washer. 130 Bar, 500 L/H

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP FDX HIGH PRESSURE WASHER HOT WATER MADE TO ORDER Wap system

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP FDX HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER ENGINE MADE TO ORDER

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro Bolt 1509LP Professional cold water high pressure cleaners เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น แรงดัน 30 - 150 บาร์ ปริมาณน้ำ 540 ลิตร/ชั่วโมง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro Bolt 1509LP Professional cold water high pressure cleaners เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น แรงดัน 30 - 150 บาร์ ปริมาณน้ำ 540 ลิตร/ชั่วโมง

DENSIN E Series Ski base

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DENSIN E Series Pressure : 110-170 bar

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro Aral-R 2015 LP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro Aral-R 2015 LP Professional cold water high pressure cleaners เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น แรงดัน 200 บาร์ ปริมาณน้ำ 900 ลิตร/ชั่วโมง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP LP 590

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP LP 590 HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER 130 Bar, 480L/H, 2.2kW, 2800RPM, 220V

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro Torrens LP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LavorPro LavorPro Torrens LP Professional cold water high pressure cleaners เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น แรงดัน 200 บาร์ ปริมาณน้ำ 900 ลิตร/ชั่วโมง

Densin C500/30D

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Densin C500/30D High pressure washer: Pressure 500 Bar, Flowrate 30 L/M, Diesel Engine Power

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  WAP ZN 1309M

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP ZN 1309M HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER 130 Bar, 540 L/H, 2.2 kW, 2820 RPM