เครื่องดูดฝุ่น Tiger-Vac EMI-1000 SS เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์um cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์

เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม (Dry Cleanroom Vacuum Cleaner) Tiger-Vac EMI-1000 SS Dry Recovery 1000W, 7.6L

เครื่องดูดฝุ่น Tiger-Vac CD1501 CR(STD) เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์

เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม (Dry Cleanroom Vacuum Cleaner) Tiger-Vac CD1501 CR(STD) 1750W, 28.4L

เครื่องดูดฝุ่น Tiger-Vac CWR-MRAC SERIES เครื่องดูดฝุ่น คลีนรูม Wet Dry Cleanroom Vacuum cleaner สำหรับอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ เซมิคอนดัคเตอร์

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ คลีนรูม (Wet-Dry Cleanroom Vacuum Cleaner) Tiger-Vac CWR MRAC 1050W, 28.4L

เครื่องดูดฝุ่น Tiger-Vac CWR-15(4W)Poly

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ คลีนรูม (Wet-Dry Cleanroom Vacuum Cleaner) Tiger-Vac CWR-15 (4W) POLY 1050W, 47.3L