โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV3501 Hose reels for water - high pressure Upto 80 bar/1160 psi  โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 0 - 80 บาร์ ผลิตจากอิตาลี ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร ใช้กับสายขนาด 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV3501 Hose reels for water - high pressure Upto 80 bar/1160 psi  โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 0 - 80 บาร์ ผลิตจากอิตาลี ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร ใช้กับสายขนาด 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

Specification RAMEX AV3501
Material Stainless Steel AISI304
Diameter 1"
Maximum hose length 13 mt / 42,5 feet
Maximum working pressure 80 bar / 1160 psi