โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV3000 Hose reels for water - high pressure Upto 200 bar/2900 psi โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 0 - 200 บาร์ ผลิตจากอิตาลี ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร ใช้กับสายขนาด 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV3000 Hose reels for water - high pressure Upto 200 bar/2900 psi โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 0 - 200 บาร์ ผลิตจากอิตาลี ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร ใช้กับสายขนาด 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

Specification RAMEX AV3000
Material Stainless Steel AISI304
Diameter 1/2"
Maximum hose length 25 mt / 82 feet
Maximum working pressure 200 bar / 2900 psi