โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070 โรลม้วนเก็บสายฝาครอบสแตนเลส Covered Hose Reel สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070 โรลม้วนเก็บสายฝาครอบสแตนเลส Covered Hose Reel สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน

Specification RAMEX AVC1070
Material Stainless Steel AISI304
Diameter 1/2"
Maximum hose length 5 mt / 16 feet
Maximum working pressure 10 bar / 145 psi