โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV825 โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ Hose Reels Water Standard Pressure  0 - 200 Bar / 0 - 2900 PSI ผลิตจากอิตาลี ใชักับสายขนาด 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AV825 โรลม้วนเก็บสายอัตโนมัติ Hose Reels Water Standard Pressure  0 - 200 Bar / 0 - 2900 PSI ผลิตจากอิตาลี ใชักับสายขนาด 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน

Specification RAMEX AV825
Material Stainless Steel AISI304
Diameter 1/2"
Maximum hose length 22 mt / 72 feet
Maximum working pressure 200 bar / 2900 psi