ถังขยะ 8 ลิตร แบบมีฝาปิด WAP AF-07022 Garbage bin 8L

WAP AF-07022 Garbage bin 8L

ถังขยะทรงกลม WAP AF-07519 BL Circular garbage can 65L

WAP AF-07519 BL Circular garbage can 65L

ถังขยะ 8 ลิตร แบบมีฝาปิด WAP AF-07035 Garbage bin with Pedal 8L

WAP AF-07035 Garbage bin with Pedal 8L

ถังขยะทรงกลม WAP AF-07520 BL Circular garbage can 90L

WAP AF-07520 BL Circular garbage can 90 L

ถังขยะ 14 ลิตร WAP AF-07002 Rectangular fireproof dust bin 14 L

WAP AF-07002 Rectangular fireproof dust bin 14 L

ถังขยะทรงกลม WAP B-009 Circular garbage can 76 L

WAP B-009 Circular garbage can 76 L

ถังขยะ 14 ลิตร WAP AF-07003 Rectangular fireproof dust bin 14 L

WAP AF-07003 Rectangular fireproof dust bin 14 L

ถังขยะWAP B2-101A Pedal dust bin 30 L

WAP B2-101A Pedal dust bin 30 L

ถังขยะทรงเหลี่ยม แบบมีฝาปิด  WAP AF-07309 Waste paper tank 60L

WAP AF-07309 Waste paper tank 60L

ถังขยะWAP AF-07317 G Pedal dust bin 68 L

WAP AF-07317 G Pedal dust bin 68 L