Delfin Training 2014

Delfin Training 2014

Delfin Industrial Vacuum ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการอบรมเทคนิคให้กับฝ่ายขายประจำปี 2014

TRAFS 2013 Bitec Bangkok

Wap System ร่วมงานแสดงสินค้า TRAFS 2013 Thailand Retail, Food and Hospitality Service ที่ไบเทค บางนา

Manufacturing Expo 2013

ร่วมงาน Manufacturing Expo 2013 ศูนย์ไบเทค บางนา ในส่วน Assembly 2013 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมและรถกวาดพื้นดูดฝุ่น