News and Events Us

โดยจัดแสดงในส่วนของ Assembly and Automation โดยนำสินค้ารถกวาดพื้นขนาดกลาง - เล็ก ของ Dulevo จากอิตาลี, Powerboss จากสหรัฐอเมริกา, Fimap จากอิตาลี, เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Delfin จากอิตาลี ฝ่ายการตลาดแนะนำสินค้าให้กับผู้สนใจในงานอย่างคับคั่ง

img 20150625 143411img 20150625 155431