News and Events Us

"หงสา พาวเวอร์" โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ของประเทศลาว ได้สั่งรถกวาดพื้น กวาดถนน DULEVO 6000 ความจุขนาด 6 mนำไปใช้งานภายในโรงไฟฟ้า

Hongsa Power Laos ไว้วางใจใช้ รถกวาดถนน Dulevo 6000

โครงการรถไฟฟ้าถ่านหินหงสา พาวเวอร์ กับรถกวาด Dule

Hong sa power laos dulevo