คลีนรูม Cleanroom เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม Tiger-Vac ได้รับการติดตั้งไส้กรองแบบ HEPA Filter

คลีนรูม Cleanroom เป็นมาตรฐานของระบบรักษาสภาพแวดล้อมแบบพิเศษ ซึ่งโดยปกติจะใช้ในการผลิต เช่นผลิตภัณฑ์ยาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ฮาโก้ ประเทศไทย แนะนำสินค้าตัวใหม่ B260 CityMaster1650 ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายภาคพื้นเอเซีย 

Wap system Cleaning in Metalex 2019

WAP SYSTEM แสดงอุปกรณ์ทำความสะอาดอุตสาหกรรม ในงาน Metalex 2019 ที่ Bitec 

สัมมนาสมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด เครื่องเช่าอุปกรณ์รับเหมา ทำความสะอาด อุตสาหกรรม

จัดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบการเช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดในระดับอาชีพ และอุตสาหกรรม